Granskad och accepterad av Säker Vatten

Granskad och accepterad av Säker Vatten

”För en produkt som uppfyller Säker Vatteninstallations krav på monteringsanvisningar kan en leverantör genom avtal få använda Säker Vatteninstallations särskilda logotyp på monteringsanvisningar.

För det krävs att:

• Produktens monteringsanvisning är granskad och accepterad av Säker Vatten AB.

• Produkten, när den är monterad, uppfyller kraven i Säker Vatteninstallation.

• Produkten finns registrerad i RSK-databasen och har en aktuell byggvaru- deklaration”.

- www.sakervatten.se

Alla kommentarer

Lämna ett svar