Klassificerade i BASTA

Klassificerade i BASTA

"Produkter som klarar systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll. BASTA-kriterierna ställer krav gällande utfasningsämnen och riskminsknings-ämnen. Produkter i BASTA-registret uppfyller kraven i Miljöbyggnads Indikator 15. Utöver baskraven som är gemensamma för BASTA och BETA, så ställs det i BASTA-kriteriet ytterligare krav på ämnen som är allergi-framkallande, akut- eller kroniskt toxiska och miljöfarliga, samt för flyktiga organiska ämnen.

BASTA-systemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter".

Alla kommentarer

Lämna ett svar