När du behöver skicka tillbaka en produkt till Strand Stainless AB skriver du ut dokumentet nedan och bifogar med produkten.

Företag

Privatperson

Retursedel skall ALLTID skickas med vid returer, utebliven retursedel innebär att returen inte kommer att hanteras, produkten ligger på vårt lager max 6 månader och därefter kasseras produkten utan efterkrav på kreditering eller annan åtgärd.

Produkten skall alltid vara väl emballerad och klara av de krav er speditör kräver. Om en produkt är skadad vid leverans från oss skall detta alltid anmälas till speditören av mottagaren. Den skadade produkten får under inga omständigheter returneras till oss utan skall vara kvar hos kund tills ärendet hos speditören är klar. Returneras produkten ändå så frånsäger vi oss alla efterkrav på ersättning och speditören frånsäger sig alla ersättningskrav på skadad produkt.

Retur/ fel produkt

När en produkt skickas tillbaka till oss för att bytas mot annan produkt eller för kreditering skall emballaget vara intakt utan skador eller etiketter. Produkten skall vara komplett med alla tillbehör och manualer.

Vid ankomst till oss kontrolleras produkten och all emballage, i de fall emballaget faller utanför vår norm eller om tillbehör saknas ger vi oss rätten att dra av minst 25% på värdet av varan.

Privatpersoner vänder sig i första hand till butiken ni köpt er produkt hos.

Retursedel.pdf