OMFATTNING
Dessa allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget annat är särskilt avtalat mellan parterna.

PRODUKTINFORMATION OCH PRISER
Alla uppgifter och data som finns i Strand Stainless AB produktinformation, prislistor och som delges av säljare kan ändras utan särskild förvarning.

På alla expedierade order tillkommer frakt beroende på den totala vikten, fraktsätt och destination.

Moms tillkommer på samtliga priser (f.n. 25%). Ändras momsen förbehåller vi oss rätten att ändra priserna motsvarande. Priserna anges i första handsvenska kronor (SEK) .

LEVERANS OCH LEVERANSTID
Leveranstiden är 2-5 arbetsdagar från full leverans kan ske till mottagaren. Leveranstiden räknas från den stund transportören har hämtat upp godset hos Strand Stainless AB. Leveranstiden kan påverkas i de fall mottagaren befinner sig i en region där utkörningar endast sker 1 dag i veckan. Vid önskad delleverans tillkommer en extra fraktkostnad beroende av vikten på produkten.

Vi skickar våra varor EX-WORKS.

Kontrollera lådornas skick (stötar, brott, fukt, manipulation ) noggrant. Om du noterar någon typ av avvikelse måste du påpeka detta direkt till  transportören vid leveranstillfället, annars avsäger Strand Stainless AB från något slags ansvar och kommer inte att acceptera någon form av anspråk i detta avseende. 

Reklamation för felaktig leverans skall ske till Strand Stainless AB skriftligt inom 7 dagar. Detta omfattar om det saknas gods på beställningen, fel produkt är levererad eller fysiskt fel på produkten som inte är pga transportskada.

GARANTI KÖK OCH BAD
För att garantin ska gälla ska blandaren vara monterad och använd på ett korrekt sätt. Rördragning och installation ska vara fackmannamässigt utförda och överensstämma med gällande branschregler. Garantin gäller 2 år (10 år på blandarhuset och övriga stålkomponenter) från inköpsdagen. Garantin gäller enbart mot uppvisande av kvitto eller faktura.

Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Fel som orsakats av felaktig rengöring (skrubbning eller användning av slipande/frätande rengöringsmedel), felaktig användning eller underlåtenhet av att följa monterings- eller serviceinstruktioner omfattas ej heller av garantin. Garantin gäller inte demo/utställnings-exemplar, frysskador eller skador och funktionsfel som uppkommit genom orenheter i vattnet.

Följdskada genom fel i levererad produkt, kostnader för tredje man och/eller kostnader på annat än den levererade varan täcks inte av garantin. Dessa kostnader ska täckas av brukarens eller installatörens försäkring. Kontakta din återförsäljare som sålt produkten för överenskommelse om eventuell felavhjälpning eller retur. Därefter kontaktar återförsäljaren Strand direkt.

GARANTI STÖDHANDTAG OCH TILLBEHÖR.
Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Fel som orsakats av felaktig rengöring (skrubbning eller användning av slipande/frätande rengöringsmedel), felaktig användning eller underlåtenhet av att följa monterings- eller serviceinstruktioner omfattas ej heller av garantin. Garantin gäller inte demo/utställnings-exemplar, frysskador

B2B eller B2C
Strand Stainless AB arbetar mot företag (B2B) med våra produkter och kan endast erbjuda våra konsumenter (B2C) att köpa reservdelar och tillbehör direkt från oss. I vissa fall kan även konsument ha möjlighet att köpa kampanjprodukter direkt från oss.  Som konsument kan du alltid se våra rekommenderade priser som kan skilja sig från handeln. Kontakta din närmaste återförsäljare för aktuellt pris. Du kan med enkelhet söka i vårt register efter din närmaste butik.

TILLÄMPLIGHET
Strand Stainless AB försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Strand Stainless AB  hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Strand Stainless AB publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Strand Stainless AB hemsida utgör Strand Stainless AB ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Strand Stainless AB  hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde. Strand Stainless AB ansvarar inte för information och bilder hos en tredjeparts hemsida, butik eller utställning.

PRIS OCH BETALNING
Priserna på Strand Stainless AB  hemsida uppdateras dagligen. 

Priserna är angivna i svenska kronor (SEK), vi ger även alternativ att få priserna angivna i  DKK och NOK.

Strand Stainless AB  äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Strand Stainless AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Försäljning till företag sker efter särskild

kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tjugo (20) dagar från fakturadatum. Försäljning till

börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning tjugo (20) dagar från fakturadatum.

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen, en Exp avgift på 150SEK exkl.moms tillkommer i de fall påminnelse måste skickas. Det ligger på mottagarens ansvar att förse Strand Stainless AB med rätt fakturaadress vare sig den skickas med vanlig brevgång eller som PDF till e-post adress.

FRAKTKOSTNAD
Våra fraktkostnader visas direkt i varukorgen och styrs av leveranssätt och destination. I vissa fall kan frakten efterdebiteras i de fall mottagaren skall betala den faktiska kostnaden efter överenskommelse, denna information är alltid tillgänglig på vår hemsida. När du beställer Rodi disklådor skickas dom alltid fraktfritt inom Sverige.

ANSVAR FÖR FEL
Föreligger fel som Strand Stainless AB  ansvarar för, åtar sig Strand Stainless AB  att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller om leverans eller återbetala köpeskillingen.

Strand Stainless AB ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Strand Stainless AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – in kompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Följ anvisningarna på vår RMA sida. Länk>>>

ÖVRIGT
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Strand Stainless AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudande utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m. kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Strand Stainless AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KONSUMENT.

Ångerrätt
Kunden har rätt att ångra köpet inom 14 arbetsdagar från och med mottagandet av den inköpta produkten, utan avgift eller extra kostnad och i en del fall genom att endast behöva betala den direkta kostnaden för returnering av varorna till säljaren. Förpackningen skall vara oanvänd och obruten. Retur frakten betalas alltid av kunden, och vid ett ev byte står vi för frakten tillbaka. Returer skall alltid skickas med företagspaket.

Orderbekräftelse
Beställningen över Internet bekräftas alltid av oss, i första hand via e-post. Lämna ditt telefonnummer så att vi kan ringa dig och bekräfta ordern. Ange ALLTID om du INTE går att nå via angiven e-postadress

Vem får handla
Vi vänder oss till alla grupper som är intresserade av vårt sortiment med ett undantag. Du måste vara fyllda 18 år eller ha målsmans medgivande.

När du öppnar ett konto hos oss medger du samtidigt att du är 18 år eller har målsmans medgivande. Vi föreslår dock att är du under 18 år att du ber målsman att starta ett konto istället.

Bilder och färger
Alla produktbilder och färger på denna sidan illustrerad produkten och färgen. Färgerna kan skilja sig från dator till dator.