SundaHus

SundaHus.png

Nu har det blivit ännu enklare att vara miljövänliga!

Allt fler börjar förstå vikten av att välja miljövänliga produkter och för många går allt annat bort. Eftersom vi på Strand är väldigt måna om att våra produkter ska hålla hög kvalité har vi valt att få våra produkter bedömda i SundaHus och vi har påbörjat vårt arbete med att klassificera hela vårt sortiment i SundaHus miljödata.


BASTA

basta.png

Klassificerade i BASTA.

”Produkter som klarar systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll. BASTA-kriterierna ställer krav gällande utfasningsämnen och riskminskningsämnen. Produkter i BASTA-registret uppfyller kraven i Miljöbyggnads Indikator 15".


Säker Vatten

Sker-vatten-Logo-leverantr.png

Granskad och accepterad av Säker Vatten.

”För en produkt som uppfyller Säker Vatteninstallations krav på monteringsanvisningar kan en leverantör genom avtal få använda Säker Vatteninstallations särskilda logotyp på monteringsanvisningar".